7 Replies to “Unitarianism or Universalism in Esperanto?”

 1. There is a UU Esperanto Network. It is an ICUU Associate (actually I shared a room with the UU-Esperanto delegate at the last ICUU meeting in Transylvania). Please ask Rev. Steve Dick (ICUU’s Exec Secretary) for contact details.

 2. @remush — I still don’t see anything with such a search, nor do I see anything in the old bibliographies and period “books offered” lists. Do you?

 3. Here is my translation of the page on religous literature on Unitarianism in the original Esperanto. The second edition is by Leif Nordenstorm of Sweden.
  Jen la pagxo de Religia Literaturo en Esperanto pri Unitariismo/Unitarianismo.

  Unua eldono de Karl-Olof-Sandgren (1970). (Dua eldono de Leif Nordenstorm 1994)
  (Tiu cxi termino lau’ Plena Ilustrita Vortaro. Multaj anoj preferas kaj uzas la formojn “unitarismo” au’ “unitariismo”.)

  Bibliografio:
  Alko kaj Suna en siaj du dometoj. Porinfana de Verna Hills. Tradukis R. Eichholtz. Eld. Esperanto-Press. Oakville, Ont CDN 1958. 78 p. b

  Antau’fonda bulteno de la Unitara Universalista Esperanto-Societo. Red: R. Eichoholz. Eld: Esperanto Press. Oakville Ont. CDN marto 1963 8. p. r

  Klarigo pri unitaria kristanismo. De Armstrong

  La Unitara Universalista Esperanto-Societo. Raporto de sekretario J. Deer. Portland Oregono. USA 1963 2. p. o

  Unitaranoj kaj universalistoj kredas. De George W. Marshall Eld: Chruch of the Larger Fellowship Boston 8 Mass. USA 1963 8. p.

  Unitarismo-realigita homaranismo. Trad: R. Eichholz. Eld: Esperanto-Press Ont, CDN 1958. 60 p.a

  Unitariismo, skizo pri la kredoj historio kaj organizo de religiuloj nomitaj Unitarianoj. De Kennith Twinn. Vocxoj Kristanoj 5. Vlaardingen NL. 1982 24 p.

  Kroniko: Raciismal-morala religio, kiu ne agnoskas la triunuecon de la krista Dio, fenomeno trovebla jam cxe Arius (4a jc) sed en moderna formo fondita en 1974 en Londono. Fervoroj esperantistoj de la klasika periosdo estis dana unitariana pastoro P.P. Hogsted, kaj lia edzino Agnes Bogh-Hogsted (cxiuj o-oj kun la dana streko), kiu mem laboris en la eklezio, kaj ankau’ verkis beletre. Du sxiaj verkoj (Pli ol fantanzio kaj Misteroj de l’vivo) aperis en esperanto. En 1909 ili fondis esperanto-klubon en Arhus, Danio. En Britio unitarianoj sxajnis longe aktivadi kiel “liberalaj relgiuloj” (alia artikolo en la bibliografio de Sandgren).

  Precipe unitariana esperanto agado el la lastaj jardekoj havis kiel bazon la nordamerikan kontinenton, kie unitarianismo ankau en nia tempo estas plej aktiva. Jan en 1958 kanada presisto Rudiger Eichholtz projektis fondis apartan organizon Unitara Esperantista Samideanaro kun kvaronjara organo, kiu tamen povus esti komuna por humanistoj, liberkreduloj, kvakeroj, bahaanoj, budhanoj k.s. Tiu projekto supozeble ne realigxis. Cxirkau’ 1963 samideano Eichholz faris novajn provojn, instigante la fondon de Unitara Universalista Esperanto Societo kaj aperigante provbultenon kaj kelkajn verkojn en sia presejo. Kiel provizora sekretario oficis unonano, Jim Deer, versxajne el la universalista movado, kun kiu unitarianoj en 1961 kunfandigxis. En la lasta tempo nenio estis audita de au’ pri tiu nove projektita societo, sed unitarianoj igis preprezenti sin cxe Universalaj Kongresoj i.a. per s-ino C. Schulze, usonanino kiu prelegis in la 1-a Interreligia Kunveno kaj postaj. (emfazo de Nijl).

  Aldono de Nijl
  Apartaj cxapitroj ekzistas pri 1, kvakeroj 2. liberalaj religiuloj 3. budhism 4. bahaismo 5. ateismo inter cento da kredoj.

  Mi sugestas ke unitaraj esperantistoj en Portlando kaj aliaj en Danio esploru la rilaton de la untaroj kaj esperantistoj pli profunde.

 4. Do not think much of the classical American Unitarian texts are found in Esperanto. But I will look into it. Here in Norway the Unitarian church rent meeting place in the Esperanto Office in Oslo. In fact we are planning to start regular Services using Esperanto. The Bible is of course in Esperanto too, so we have the basic text for our use. And there is an Esperanto ecumenical book of liturgy available (Adoru. Ekumena diserva libro).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.